RESILIENS – Robust lederskap


I kurset vil du høre Paul Ch. Donders undervise over temaet “Resilient leadership”. På norsk har vi kalt dette robust lederskap. Paul Ch. Donders er grunnlegger og leder av Xpand internasjonalt og har sammen med teamet i xpand utviklet konseptet “resilient life”. Utgangspunktet for kurset er  et tyvetalls forskningsrapporter og doktorgrader på temaet. Ut fra det som er kommet frem i disse rapportene har vi trukket frem syv fellestrekk som er viktig for å kunne utvikle et robust lederskap.


KURSBESKRIVELSE

RESILIENS - Robust lederskap

Hva skal til for å utvikle et robust liv og lederskap som gjør at du blir stående i press, stress og utfordrende situasjoner. Hva gjør et ledere blir utbrent og hvordan kan du forhindre at det skjer i ditt liv. Dette får du svar på gjennom kurset robust lederskap. I kurset vil du høre Paul Ch. Donders undervise. Paul Ch. Donders er grunnlegger og leder av Xpand internasjonalt og har sammen med teamet i xpand utviklet konseptet “resilient leadership”. På norsk har vi kalt det: Robust lederskap.Pris:  kr3.000 kr750

Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle